In- en uitbraakwerende deur

Tegenwoordig worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan inpandige binnendeuren. Tevens neemt ook de behoefte aan een hogere in en of uitbraakbestendigheid neemt toe. Conform de nieuwste Europese eis (EN 1627-1630) heeft Van Vuuren een breed pakket aan mogelijkheden voor RC2 en RC3 toepassingen. Een functionele combinatie met geluidswerendheid, brand- en rookwerendheid behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze deur is uitstekend geschikt voor toepassing als toegang tot verblijfsruimten,  in gebouwen met een verhoogd beveiligingsniveau en  bijvoorbeeld penitentiaire inrichtingen.

Zie hieronder de mogelijkheden in de productdocumentatiebladen.