Onze omgeving vinden wij belangrijk.

Van Vuuren wil zich bewust richten op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit. Daarin wordt steeds opnieuw een zorgvuldige balans gezocht. Door dit te integreren in ons denken en doen creëren we nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

In de praktijk

Voor een beter milieu

Van Vuuren is steeds op zoek naar alternatieve productie methoden en of materialen om tot een lagere milieu belasting te komen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het milieu vriendelijk aanbrengen van contourvolgende kunststof kantlatten op de deuren in plaats van het milieu belastende aangieten van deze kantlat. Tevens worden voor hardhoutsoorten voor brandwerende deuren steeds vaker alternatieven gezocht en toegepast. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van Bamboe deuren. Foto’s hiervan kunt u zien onder de kop “projecten overige” bij het project Theater Sneek. Hier zijn brandwerende deuren geleverd welke volledig van bamboe zijn vervaardigd, tot de fineerlaag aan toe!

Efficiënt werken

Op economisch gebied creëren we waarde door ons te onderscheiden met het Fittin concept. Zo nemen we verantwoordelijkheid en behalen we rendement door succesvol samen te werken. En door ons eigen afval te hergebruiken voor onze energievoorziening, springen we zeer efficiënt om met schaarse resources.

Goed in ons vel

Van Vuuren voert een zeer actief beleid op basis van het welzijn van het personeel. Intern wordt een actief gezondheidbeleid gevoerd. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd voor gezond eten en stoppen met roken. Ook vindt er ieder jaar een gezondheid- en sporttest plaats. Daarnaast voldoet onze productieruimte aan de strengste ARBO normen van dit moment. Mede hierdoor is Van Vuuren onlangs zelfs doorgedrongen tot de 20 gezondste organisaties van Nederland! (elkedagbeter.nu).

Onze omgeving

We vinden dat een succesvol bedrijf ook een steentje bij moet dragen aan de maatschappij. Een goede omgeving waar ons personeel kan wonen en werken draagt bij aan een hogere levenskwaliteit. Daarom steunen we veel sportverenigingen. Bovendien wordt ieder jaar budget vrijgemaakt om goede doelen te steunen.

Onder de kop sponsoring vindt u een overzicht van de organisaties die we steunen.