Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Van Vuuren richt zich op deze manier op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. MVO is voor ons een integrale visie op ondernemerschap. Nu en in de toekomst.

Efficiënt werken
Op economisch gebied creëren we waarde voor Van Vuuren als ook de keten waar Van Vuuren in actief is. Zo nemen we verantwoordelijkheid en behalen we rendement door succesvol en duurzaam samen te werken. Er zijn al vele verbeteringen behaald door het verminderen van logistieke bewegingen, het verduurzamen van gebruikte materialen en het verlagen van emissies in het algemeen. Dit bij Van Vuuren en of haar partners in de keten. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel!

Goed in ons vel
Van Vuuren voert een zeer actief beleid op basis van het welzijn van het personeel. Intern wordt een actief gezondheidsbeleid gevoerd. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd voor gezond eten en stoppen met roken. Ook vindt er ieder jaar een gezondheids- en sporttest plaats. Daarnaast voldoet onze productieruimte aan de strengste ARBO normen van dit moment. Mede hierdoor behoort Van Vuuren tot de 20 gezondste organisaties van Nederland! (elkedagbeter.nu).

Onze omgeving
We vinden dat een succesvol bedrijf ook een steentje bij moet dragen aan de maatschappij. Een goede omgeving waar ons personeel kan wonen en werken draagt bij aan een hogere levenskwaliteit. Daarom steunen we veel sportverenigingen. Bovendien wordt ieder jaar budget vrijgemaakt om goede doelen te steunen. Onder de kop sponsoring vindt u een overzicht van de organisaties die we steunen. Eén van de initiatieven die door Van Vuuren wordt ondersteund is Microdania en Natuurgevelsteen. Hieronder leest u daar meer over.

Microdonia & Natuurgevelsteen
Een bijzondere onderneming die zich ten doel gesteld heeft initiatieven en het bedrijfsleven te ondersteunen in Macedonië. Het idee voor het oprichten is ontstaan tijdens een handelsreis naar Macedonië in juni 2015. Er zijn obligaties uitgegeven voor het verkrijgen van startkapitaal "crowd funding". Van Vuuren is één van de 16 obligatie houders en is tevens aandeelhouder en ondersteunt dit project met raad en daad. Een prachtig MVO project waarbij de belangrijkste missie is werkgelegenheid te scheppen in Macedonië.

Zie ook www.natuurgevelsteen.nl voor meer informatie