Gegarandeerd GND

 

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Van Vuuren en GND maakt zich sterk voor:

  • optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren
  • bevordering van vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers
  • maatschappelijke thema's als veiligheid en duurzaamheid

GND biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 30 jaar zekerheid. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). Met de GND-zekerheidsklassen® biedt Van Vuuren garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Onafhankelijke instellingen controleren de fabrikanten op de verstrekte garanties.

 

Prestatie brandwerendheid

Een brandwerende GND-deur is te herkennen aan het garantielabel in de hangzijde van de deur. Hieraan is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het label wordt aangegeven of de deur 30 of 60 minuten brandvertragend is. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen? Meer informatie vindt u in de brochure  Brandwerende binnendeuren.

 

 

GND-zekerheidsklasse® I, II en III

Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Meer informatie vindt u onder:

De labels voor de verschillende zekerheidsklassen worden geplaatst aan de hangzijde van de deur op circa 1,6 meter vanaf de vloer.

 

Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de GND zekerheidklassen, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam of download  hier de brochure GND zekerheidsklassen of bezoek de GND site www.gnd.nl

 

Garantie

Wat houdt GND-garantie in? Eerst en vooral geldt dat de deuren deugdelijk zijn en geschikt voor het beoogde doel. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® biedt van Vuuren zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De deuren waarop de garantie van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van het GND-garantielabel. De belangrijkste aspecten waarop de garantie betrekking heeft, zijn afhankelijk van betreffende GND-zekerheidsklasse®. Op het label staat vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

 

Voorwaarden: het garantiereglement

Aan elke garantie zijn voorwaarden gekoppeld. Zo ook aan de GND-garantie. De voorwaarden die GND stelt hebben vooral betrekking op het onderhoud. Hiervoor zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement. Details over het onderhoud staan:

GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren

GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren

 

Details over de garantie, de garantievoorwaarden en het schadebegrip staan in het officiële GND-garantiereglement.

Download hier het garantiecertificaat binnendeur
Download hier het garantiecertificaat buitendeur